کارشناسان هشدار می دهند خطر انواع تغییر کاربری ها از جمله ویلاسازی در اراضی واگذارشده به اوقاف، بسیار جدی است که "شیخ موسی" در بابل یکی از این نمونه هاست.

شیخ موسی از توابع "بندپی" بابل در استان مازندران که حالا پر شده از ویلاهای سربه فلک کشیده ای که از چشم های مجریان "مبارزه با زمین خواری و جنگلخواری" و "مبارزه با فساد" پنهان مانده است؛ با این همه این منطقه خاص ییلاقی خوش آب وهوا که یکی از مناطق اختلافی بین "سازمان اوقاف" و "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" بوده سرنوشتی بسیار اسفبارتر از "زیارت گرگان" پیدا کرده است. 


رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری تاکید کرد که برای حل اختلاف ها پیرامون اراضی وقفی و ملی، مجلس با تصویب "قانون ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" ورود کرده به اختلاف ها پایان دهد.

دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۹/۵/۱۰

الهام فریدونی*

علی‌رغم اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ... 

 


هژیر کیانی*

در میانه این هم امید و ناامیدی با خود فکر می کنم چگونه است که برای یک درخت یا ... 


 من یک جنگل بان هستم؛ یک جنگلبان ایرانی. در برابر تخلفات تمام قد ایستاده ام و تا آنجا که روسایم اجازه دهند جلوی تخریب منابع ملی را می گیرم. شغلم آهنگی زیبا دارد و نامی جذاب؛ اما تلخی های ناگفته بسیاری در دل خود دارد. به قول معروف "از دور دل می برد و از نزدیک زَهره" .


انتشار اخبار مربوط به وقف بخشی از کوه دماوند نگرانی زیادی درباره آینده این اثر طبیعی ملی ایجاد کرده است. در پی همین نگرانی‌ها کارزاری با بیش از ۱۸هزار امضا به راه افتاده که خواستار توقف واگذاری دماوند است.

 

دماوند آزاد شد اما نه همه آن !

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۹/۵/۱۰

نیمه شب گذشته یال قله دماوند که به نام سازمان اوقاف سند خورده بود آزاد شد و قرار شد به نام "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری" ثبت شود؛ اما در قسمت مورد اختلاف پلاک های ثبتی ۶۸ و ۶۹ ، موضوع همچنان در دست بررسی است و از وقف درنیامده است.

 

 

 

 

 


درحالی که در روزهای اخیر اخبار متعدد و گاه متناقضی درباره مقدار وقف دماوند منتشر شده است یک وکیل دادگستری معتقد است که سهم اوقاف از پلاک های 68 و 69 منطقه دماوند، تنها 120 من محلی است معادل با حدود 4 هکتار است نه تمام 2400 هکتار این پلاک ها. این دقیقا رقمی است که سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد؛ اما به آن توجهی نشد.


اگر رئیس قوه قضاییه به پرونده وقف جنگل آق‌مشهد وارد نشود، 5600هکتار از مرغوبترین عرصه‌های جنگلی هیرکانی برای همیشه از شمول اراضی ملی خارج می‌شود.


"انجمن دوستداران دماوندکوه" با صدور یک بیانیه ، به عنوان نهادی مدنی از مسئولان ارشد کشور به ویژه مسئولان قضایی درخواست کرد تا در اسرع وقت، حکم غیرقانونی "انتقال بخشی از دماوند به سازمان اوقاف" را باطل کند

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 112 118 124 130
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 113 119 125 131
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 114 120 126 132
4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 115 121 127 133
5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 116 122 128 134
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 117 123 129 135
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105