اجرای "طرح شیرین سازی وانتقال آب دریای خزر" به جز پسروی آب دریا و شوری آن، خسارت های مستمرغیرقابل جبرانی دارد؛ خسارت هایی که با وجود اهمیت بسیار، تا امروز کمتر بدان توجه و پرداخته شده است. به گفته کارشناسان حوزه های مرتبط، هرچه بیشتر در مورد این طرح مطالعه صورت می گیرد، ابعاد نگران کننده تری از آنچه در کمین زیست بوم شمال کشور است روشن می شود. اسکان نیوز در گفت وگو با کارشناسان به موشکافی دقیق این خسارت ها می پردازد و از نظرات مستقل و علمی در اینباره استقبال می کند.


"لایحه حمایت از محیط‌بان‌ها و جنگل‌بان‌ها" همچنان خاک می خورد و مدافعان طبیعت ایران همچنان یا شهید می شوند و یا مجروح و یا مظلومانه در راهروهای دادگاه ها بدهکار می شوند که چرا به وظایف خود عمل کرده اند! گویی سرنوشت طبیعت ایران و حافظانش، برای هیچ دولت، مجلس و نماینده ای اهمیت ندارد؛ مخصوصا دولتی که خود را "محیط زیستی ترین دولت تاریخ ایران" نام داده و البته در بی توجهی به حافظان و مدافعان طبیعت، تامین نکردن بودجه مناسب حفاظت و حمایت از متخلفان، سنگ تمام گذاشته است.


در گلستان چه خبر است؟ چرا مدیرانی که قانون مدارانه تر کار می کنند برکنار می شوند؟ فرماندار گرگان از سوی "غراوی" سرپرست استانداری گلستان برکنار شد. او نخستین مدیر مرکز گلستان بود که مخالفت خود را با جانمایی "تله کابین گرگان" در جنگل های هیرکانی ناهارخوران به صراحت اعلام کرد؛ او درختان قطع شده در ورودی غربی گرگان را نجات داد؛ برای احداث صنایع تبدیلی در استان قدم هایی موثر برداشت و با سه شنبه های بدون خودرو همراه شد. برکناری صفوی، تنها موضع گیری خلاف شاخص های توسعه پایدار از سوی سرپرست استانداری گلستان نبوده و نیست. پیشتر نیز "غراوی" در مسائل مختلف پیش آمده از سوی دستگاه های متخلف دولتی، از جمله اجرای "طرح گردشگری آشوراده"، "تسامح بیش از اندازه با تخلفات و آلودگی های کارخانه استحصال ید و سیمان گلستان" ، "طرح تله کابین در جنگل های گرگان و علی آبادکتول" و برخی از دیگر طرح های آسیب رسان به طبیعت، با رویکردی خلاف قوانین محیط زیست حرکت کرده است.

 

در گلستان چه خبر است؟ چرا مدیرانی که قانون مدارانه تر کار می کنند برکنار می شوند؟ فرماندار گرگان از سوی "غراوی" سرپرست استانداری گلستان برکنار شد. او نخستین مدیر مرکز گلستان بود که مخالفت خود را با جانمایی "تله کابین گرگان" در جنگل های هیرکانی ناهارخوران به صراحت اعلام کرد؛ او درختان قطع شده در ورودی غربی گرگان را نجات داد؛ برای احداث صنایع تبدیلی در استان قدم هایی موثر برداشت و با سه شنبه های بدون خودرو همراه شد. برکناری صفوی، تنها موضع گیری خلاف شاخص های توسعه پایدار از سوی سرپرست استانداری گلستان نبوده و نیست. پیشتر نیز "غراوی" در مسائل مختلف پیش آمده از سوی دستگاه های متخلف دولتی، از جمله اجرای "طرح گردشگری آشوراده"، "تسامح بیش از اندازه با تخلفات و آلودگی های کارخانه استحصال ید و سیمان گلستان" ، "طرح تله کابین در جنگل های گرگان و علی آبادکتول" و برخی از دیگر طرح های آسیب رسان به طبیعت، با رویکردی خلاف قوانین محیط زیست حرکت کرده است.


مدیرعامل شبکه تشکل های غیردولتی محیط زیست گیلان با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به "مجمع نمایندگان استان گیلان "بخشی از مطالبات و انتقادات فعالان محیط زیست استان را برشمرد.


وزیر نیرو اخیرا اعلام کرده که نقطه ضعف بزرگ و پاشنه آشیل ما، بد مصرفی و اسراف منابع است و این گناه کبیره ای است که منابع ما را از بین می برد و دشمنان را به طمع می‌اندازد، پیشکسوت مهندسی آب می گوید این بدمصرفی، از طرف وزارت نیرو و سازمان متولی بیشتر صورت می گیرد. او از طرح جداسازی آب شرب و بهداشتی که مصوبه شورایعالی آب بوده نام می برد که از سوی این وزارتخانه به بایگانی سپرده شده است.


در حالی که پروانه فعالیت معدن بوکسیت تاش در بزرگ ترین کانون آبساز البرز شرقی ماه ها پیش به اتمام رسیده و به دلیل تخریب های فراوان و تایید این تخریب ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تمدید هم نشده است؛ اما این معدن بدون مجوزهای لازم، همچنان در حال فعالیت است. این وضعیت، نزدیک به 4 سال است که گروه های مختلف مردم شاهرود را به واکنش واداشته و فعالان محیط زیست منطقه را در اینباره حساس کرده است و با این همه تخلف های شرکت آلومینای جاجرم همچنان ادامه دارد.


روستاییان در یک جزیره دورافتاده اقیانوس آرام با کشتن 250 نهنگ و دلفین آب دریا را تبدیل به رنگ قرمز کردند.


زمین آنلاین: انسان مدرن بیش از هر چیز زباله تولید می کند؛ این، نتیجه رویکرد مصرف گرایی در نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی است.

حراج گرگان کلید خورد

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۷/۳/۷

شهردار گرگان فروش تراکم را محل درآمد شهرداری می داند، معاون عمرانی استانداری پای آن را امضا می کند، دفتر فنی پایش سکوت می‌کند.

 

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 77 83 89 95 101 107 113 119 125
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 79 85 91 97 103 109 115 121 127
4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 81 87 93 99 105 111 117 123 129
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70