دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۹/۵/۱۰

الهام فریدونی*

علی‌رغم اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ... 

 

هژیر کیانی*

در میانه این هم امید و ناامیدی با خود فکر می کنم چگونه است که برای یک درخت یا ... 

جولان زباله‌های سیاسی در گویچاله

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۸/۷/۱۹

حنیف رضا گلزار/ کارشناس ارشد آب وخاک

واقعیات، ریشه‌ها و دست آوردهای مسائل رخ داده در گویچاله

اگرچه دپوی غیراصولی پسماند تولیدی شهر ساری در ارتفاعات "کیاسر" نامطلوب و از اساس غیرقابل دفاع است؛ اما بررسی مسایل اخیر و حواشی رخ داده در منطقه که سرانجام با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت باید مورد ریشه یابی دستگاه های مسئول قرار گیرد و مسببین انحراف خواسته به حق بومیان منطقه مبنی بر برخورداری از زیستگاهی سالم و پاک به مردم معرفی شوند.

شیفت معکوس محیط زیست

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۸/۴/۱۰

سعید فرج پور

 

دقیقا در اوایل دهه هشتاد بود که با بازسازی اعتماد عمومی و نقش بی نظیر آموزشهای عمومی و بسته های ارزشمند فرهنگ ساز در حوزه محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مرجعی قابل اعتماد در سپهر عمومی خودی نشان داد.آن روزها،صحت و سقم هر ادعایی در خصوص مسائل محیط زیستی را این سازمان تعیین می کرد و چرخش اطلاعات فقط هنگامی در این زمینه از اصالت برخوردار بود که ذیل آن اثری از تایید یا رد سازمان حفاظت محیط زیست بوده باشد.

 

مهم ترین دستاورد دو دادگاه اخیر

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

حنیف رضا گلزار*

اینکه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال با سبک و سیاق فعلی اجرای آن در بسیاری از حوضه ها را باید در زیر مجموعه &طرح های جنگلداری& دانست یا عنوان &طرح های جنگلخواری& را بر آن نهاد، همیشه محل بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان اجرای &طرح تنفس 10 ساله جنگل های شمال& بوده ا

1 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 4 6 8 10 12 14