زمین آنلاین : پویش مردمی «یوز تا ابد» تاکنون موفق به تعیین تکلیف ۵۵۳۶ پروانه دام اهلی در پارک ملی توران استان سمنان، یکی از مهمترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در کشور شده است.


 ایران بزرگترین آزمایشگاه تکرار #خطاهای_مهندسی وبهترین بهشت #پوپولیسم_مهندسین_و_تکنوکرات_های جهان است

 

مهم ترین دستاورد دو دادگاه اخیر

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

حنیف رضا گلزار*

اینکه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال با سبک و سیاق فعلی اجرای آن در بسیاری از حوضه ها را باید در زیر مجموعه &طرح های جنگلداری& دانست یا عنوان &طرح های جنگلخواری& را بر آن نهاد، همیشه محل بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان اجرای &طرح تنفس 10 ساله جنگل های شمال& بوده ا


در هفته ی پایانی دیماه که روز ملی هوای پاک نیز در آن وجود داشت فعالان و انجمن های محیط زیستی در سراسر ایران برنامه های متفاوتی طرح ریزی و اجرا نمودند. ما نیز به رسم هر هفته تلاش داریم در قرار سبز رسانه ای برای تمام فعالان محیط زیست کشور باشیم.


امیرحسین ولیان، دبیر جمعیت دیده بان طبیعت وشبکه سمن‌های زیست محیطی شهرستان شاهرود گفت:از سوی مردم ایران به حسن روحانی برای انتخاب عیسی کلانتری و سیاست های ضد محیط زیستی او که تمام دست‌آوردهای دولت محیط زیستی را در 4 سال اول بر باد می‌دهد کارت زرد می دهم. من به روحانی رای داده ام و پشیمان هم نیستم؛ اما از انتخاب روسال دو سازمان متولی جنگل و محیط زیست شگفت‌زده هستم. چرا باید به دلیل این انتخاب و رویکرد نادرست، با محیط زیست وحیات مردم بازی شود و قشر متوسط از دولت تدبیر وامید، روی برگرداند؟
 
 
 


حفاظت از محیط زیست تحت تاثیر سه عامل محیط زیستی، اخلاق و آموزش قرار دارند. جنبش های فعال محیط زیستی نیز دقیقا با استفاده از این سه عامل سعی دارند با انجام برنامه های آموزشی و فرهنگسازی و نهادینه کردن قوانین زیست محیطی در جامعه بخش اعظمی از رسالت خود را در قبال حفاظت از محیط زیست انجام دهند.

#قرارسبز هفته چهارم آذر ماه 1396

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۶/۹/۲۶

زندگی در قلمرو محیط زیست میسر است و حفاظت از محیط زیست راهی برای بقا زندگی و ادامه نسل آینده است. در این راه گروه های مردمی محیط زیستی می کوشند تا به فعالیت هایشان زندگی ادامه داشته باشد. ما نیز به رسم هر هفته تلاش داریم در قرار سبز رسانه ای برای تمام فعالان محیط زیست کشور باشیم.


قطعا حفاظت از محیط زیست بدون نیروی انسانی امکان پذیر نیست. اما در این میان فعالینی که داوطلبانه  نقش خود را ایفا می کنند نقش ویژه تری دارند. در قرار سبز هفته سوم آذر ماه 1396 سعی بر این داریم تا رسانه ای برای تمام محیط زیستی ها باشیم. 


هنگامی که از حفاظت محیط زیست صحبت به میان می آید، انجمن های مردم نهاد و فعالان محیط زیستی همیشه پیش قدم هستند. در سومین هفته از آبان ماه نیز برنامه های متنوعی از سوی سمن ها و فعالان محیط زیستی سراسر ایران برای تحقق این امر انجام شد.

به رسم هر هفته تلاش کردیم در قالب مجموعه #قرارسبز به گوشه ای از فعالیت ها و برنامه های آموزشی صورت گرفته از سوی انجمن ها و فعالان محیط زیست اشاره ای کنیم و رسانه ای برای تمام این عزیزان باشیم.

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 71 77 83 89 95 101 107 113 119 125
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126
4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121 127
5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 129
7 14 21 28 35 42 49 56 63