زیست بوم و پایان پست مدرنیته جورج مایرسون

تاریخ درج خبر :۱۳۹۳/۵/۴

«زیست بوم را اغلب اعلام پایان مدرنیته دانسته اند- واپسین ناکامی خودباوری مدرن، تسویه حساب های طبیعت بهره برداری شده و جامعه ی بهره کش. زیست بوم فجایع برخاسته از تندروی ها و محدودیت های جهان مدرن را افشا می کند: آلودگی ناشی از دو قرن صنعت گرایی ، اضافه جمعیت مورد حمایت پیشرفت های فناورانه و پیشبرد روزافزون شان، و ویروس ها و باکتری های نوساخته ی علم پزشکی که قرار بود نابود شوند . در این میان «درس» زیست بومی دیگر این است که دامداری مکانیکی دست آخر بر رابطه ی ما با هر آن چه از نواحی روستایی برجا می ماند تاثیر منفی گذاشته است: با شیوع جنون گاوی، تب برفکی و مخزن ویروس ها.


نام کتاب : زیست بوم و پایان پست مدرنیته

نویسنده: جورج مایرسون

ترجمه : محمدرضا ربیعیان

ویراستار : روزبه صدرآرا

چاپ اول : بهار 1386

نشر چشمه

 

«زیست بوم را اغلب اعلام پایان مدرنیته دانسته اند- واپسین ناکامی خودباوری مدرن، تسویه حساب های طبیعت بهره برداری شده و جامعه ی بهره کش. زیست بوم فجایع برخاسته از تندروی ها و محدودیت های جهان مدرن را افشا می کند: آلودگی ناشی از دو قرن صنعت گرایی ، اضافه جمعیت مورد حمایت پیشرفت های فناورانه و پیشبرد روزافزون شان، و ویروس ها و باکتری های نوساخته ی علم پزشکی که قرار بود نابود شوند . در این میان «درس» زیست بومی دیگر این است که دامداری مکانیکی دست آخر بر رابطه ی ما با هر آن چه از نواحی روستایی برجا می ماند تاثیر منفی گذاشته است: با شیوع جنون گاوی، تب برفکی و مخزن ویروس ها.

این زیست بوم هولناک به وجود می آید تا چکیده ی پیام نظریه پست مدرن را تایید کند : پایان مدرنیته ، به تعبیر مشهور جانی واتیمو. بر آمدن زیست بوم به نظر می رسد موید تشخیص پست مدرنیست ها، به ویژه ژان فرانسوا لیوتار باشد که (بر مبنای آن) مدرنیته مرحله ی گذرای خودباوری مفرط خود ویرانگر بود. چندین نظریه پست مدرن وجود دارد اما همه در این دیدگاه سهیم اند که عقل باوری محدود، ایمان ساده دلانه به پیشرفت و عقل-فن غربی در حکم راه رستگاری بشر، فرهنگ مدرن را آلوده کرده است.

این کتاب یک رویارویی میان زیست بوم و اندیشه پست مدرن ترتیب می دهد، یک رویارویی که این فرض را به چالش می کشد که این دو با هم بر سرنوشت مدرنیته مهر و موم می زنند. دید زیست بومی با همه خبرهای مصیبت بارش، به لحظه مدرن سازی – یک جهش مدرن دیگر به سوی آینده- تعلق دارد. زیست بوم برخی از قضایای پست مدرنیسم را باطل می کند و به روش های تازه مسائل مدرنیته را از سر می گیرد.

زیست بوم درباره ی جهان مدرن داستانی تازه می گوید، داستانی که بینش ما را از علم، فناوری و پیشرفت دگرگون می کند. اما این بصیرت تازه، این روشنگری زیست بومی به تعبیر اولریش بک سراسر مدرن است. تعریف کردن زیست بوم به مثابه ی امری پست مدرن نپرداختن به رابطه ی پیچیده ی زیست بوم و دید مدرن است رابطه ای که به نحوی فزاینده آینده ی جامعه ما را شکل می دهد.»

مطلب بالا بخشی از مقدمه کتاب زیست بوم و پایان پست مدرنیته است این کتاب از مجموعه کتاب های فلسفی است که توسط نشر چشمه منتشر شده است . مواجهات پست مدرن عنوان مجموعه ای از کتاب های علمی و نظری و ویراسته ی ریچارد آپیگنانسی است که وسعت دامنه ی آن مباحثی چون نشانه شناسی، نقد فرهنگی، انسان شناسی، فیزیک، روان کاوی، اکولوژی و ... را دربرمی گیرد. این مجموعه، خواننده را با چالش های پست مدرن روبرو می کند که دوره ی کلاسیک و دوره ی مدرن بر آن وارد می آورند. این مجموعه به دلایلی از قبیل ادبیات انتقادی بدیع آن ها، ارائه ی دورنمای تاریخی روش شناسی مؤلف، تمرکز بر مطالعات بین رشته ای برای غنای اثر، ایجاز و اختصار در کلام و تلاش برای ایجاد تفکر انتقادی و ... . از بین کتاب های این مجموعه، توماس کوهن و جنگ های علم  نوشته ی ضیاءالدین سردار، انیشتین و تولد دانش کلان نوشته پیترکلر، داروین و بنیادگرایی مسیحی نوشته مریل وین دیویس ، توماس سیبوک و نوشته های حیات نوشته سوزان پترلی و  زیست بوم و پایان پست مدرنیته نوشته جرج مایرسون را می توان نام برد.

نظرات
درج نظر جدید
نام
وبسایت
ایمیل
متن
   

کد امنیتی فوق را وارد کنید