«ایکوورلد» وب سایتی برای کمک به کودکان

تاریخ درج خبر :۱۳۹۳/۱۰/۷

کودکان از راه دو بازی اصلی تعاملی موجود در این وب سایت می توانند ساکنان ویژه هوازی، خشکی زی و آبزی خود را خلق کنند و به این موجودات کمک کنند تا بر مشکلات محیط زیستی غلبه یابند. همچنین می توانند به کشف «ایکوهاوس» خود بپردازند که شبیه سازی از زندگی خانه واقعی آن ها است و نشان می دهد چگونه تصمیم گیری آن ها می تواند بر محیط زیست و موجودات خلق شده آن ها تاثیر بگذارد.


زمین آنلاین: «ایکوورلد» وب سایتی است که برای کمک به کودکان سنین بین 6 تا 9 سال طراحی شده تا آن ها بتوانند درباره نقش مهمی که در حفاظت از زمین دارند، چیزهایی یاد بگیرند. ایکوورلد شکل تعاملی و مشارکتی دارد و از کودکان می خواهد همزمان با کشف، تجربه و همکاری در این وب سایت، درباره حفاظت از محیط زیست نیز مطالبی بیاموزند.

به گزارش زمین آنلاین و به نقل از « مرکز پژوهش های محیط زیست» کودکان از راه دو بازی اصلی تعاملی موجود در این وب سایت می توانند ساکنان ویژه هوازی، خشکی زی و آبزی خود را خلق کنند و به این موجودات کمک کنند تا بر مشکلات محیط زیستی غلبه یابند. همچنین می توانند به کشف «ایکوهاوس» خود بپردازند که شبیه سازی از زندگی خانه واقعی آن ها است و نشان می دهد چگونه تصمیم گیری آن ها می تواند بر محیط زیست و موجودات خلق شده آن ها تاثیر بگذارد.

ایکوورلد اصول پایه اکوسیستم ها را به کودکان یاد می دهد؛باعث افزایش اطلاع از آلوده کننده ها می شود؛اثرات آلودگی بر گیاهان، جانوران، سرزمین، هوا و آب را نشان می دهد؛ فعالیت های حفاظتی محلی و جهانی را بررسی می کند؛به فناوری های نوآورانه و خلاقانه کاهش دهنده آلودگی توجه می کند؛همکاری جوامع در بهبود محیط زیست را تشویق می کند و اشتراک مطالب مربوط به تلاش های حفاظتی در انجمن های وب سایت را افزایش می دهد.

این وب سایت همچنین درس های ویژه ای برای کلاس درسی و پروژه هایی برای خانواده در منزل و محیط بیرون از مدارس نیز ارائه می کند.

از این وب سایت دیدن کنید:

http://pbskids.org/eekoworld/

نظرات
درج نظر جدید
نام
وبسایت
ایمیل
متن
   

کد امنیتی فوق را وارد کنید